Maškaráda XII.
Obrázek pro událost Maškaráda XII.
4. 5. 2018 – 8. 5. 2018

Hrubé hlasy, chraplavý smích. Odkudsi zní zvuky potyčky, řinčení řetězů. Padne i několik výstřelů, následovaných pobavenými komentáři.

To všechno v jediném okamžiku ztichne, když se prostorem rozlehne ozvěna jejích kroků. Postavy couvají ke stěnám, sklání hlavu, padají na kolena. Přichází ta nejmocnější z nich. V jejích stopách kráčí ti, kvůli nimž vzbuzuje ještě větší obavy. Možná už ne tolik "ti", ale "to".

Žena v rudém se zastaví se svým doprovodem na vyvýšeném prostranství. To, že pohledem přelétne shromážděný dav, lze spíš tušit než postřehnout. Zpod temné kápě se jí jen občas zalesknou oči.

Chvíli mlčí. Možná si vychutnává to ticho, možná naslouchá hlasu, který slyší jen ona sama.

"Konečně nastal čas vyrazit," promluví nakonec s neskrývanou nedočkavostí.

Dav propukne v jásot.

 

Dvanácté (a pod taktovkou současných organizátorů také poslední) pokračování upířího LARPu Maškaráda.

- přihlášky na květnový běh budou otevřeny 19. 2., uzavřeny 4. 3. nebo při naplnění kapacity.
Nové hráče tentokrát nabírat nebudeme.

- novinka stran mezičasových aktivit: abyste měli čas případně zpracovat výsledky klíčových aktivit v mezičase, dostanete tyto informace již 20. 4., tedy 14 dní před hrou. V tomto čase budete mít možnost o nich jednat a analyzovat je, abyste mohli do hry nastoupit už s vytvořeným plánem.
Vašim soukromým piklením a jednáním se opět meze nekladou, ty páchejte o své libovůli kdykoli. ;)
Pozor, s touto záležitostí se pojí i předstih, s nímž potřebujeme znát vaše mezičasové zloplány: termín k posílání mezičasu je 30. 3. včetně!

Do přihlášky prosím uveďte následující: jméno/přezdívka hráče, klan, jméno postavy, preferovanou náplň hry (akce/politika/vyšetřování)

- POZOR! Nějaké případné extrabuřty a zloplány prosím tentokráte posílejte na organizační mail (lady(tečka)doreen(zavináč)gmail(tečka)com), nikoli do přihlášky.

- registrační poplatek činí opět 300 Kč, posílejte je na účet 
2600445512/2010 a to do 30. 3. 2018. Kdo vlezné včas nezaplatí, nehraje! Při úhradě použijte variabilní symbol, který se vám vygeneruje do mailu po odeslání přihlášky.

Cena akce: 300,-

Registrace uzavřena.

Přihlášených uživatelů 36 / 60