Náboženství

Zpět

Nejmeovaný bard to ve svém referátu popsal velmi trefně. Zmínil hlavní náboženství Severních království i jejich hlavní myšlenky. Nezapomněl ani na hlavní problém Severu a Nilfgaardu - Nilfgaard náboženství zakazuje, jelikož je to podle nich překážka v pokroku a vítězství. Což je něco, nad čím Seveřané jen nevěřícně kroutí hlavou.

Vyprávění - Náboženství

Sever totiž věří. V co? To už je na vás, drazí hráči! Každá z postav musí mít náboženství, v které věří. Je to tak. Proč? Protože je to hrozně zajímavá rovina hraní, která hezky dotváří atmosféru celé hry. Nechceme nijak znevažovat vaše přesvědčení nebo vaši vlastní víru, či víru obecně. Naopak - touhle cestou chceme uznat, že náboženství a víra hrály v dějinách vždy významnou roli.

Proto ještě jednou vyslechněte bardovo vyprávění a zamyslete se - která víra se vám líbí? Může to být hezký základ vaší budoucí postavy. Na detailech pak zapracujete se svým Vypravěčem, samozřejmě. Budete si moc jasně určit, jestli jste horlivým věřícím, či laikem, který víru používá jako štít prot nástrahám světa. Nebo je to jinak? Víra vás zradila a vy nyní zmateně bloudíte světem? Proč ne! I to je vztah postavy k náboženství.

Seveřané rádi o své víře mluví a diskutují. Rozebírají zázraky o kterých slyšeli, rozebírají práci kněžek a kněží, které na svých cestách potkali, jejich sílu slova či léčivé umění. A to je něco, co se do naši hry velmi hodí - víra a náboženství by pak měly být tématem, o kterých se můžete ve hře dohadovat či hlasitě překřikovat. Nebo také teoreticky řešit. Zkoumat. A mnoho dalšího. Slyšeli jste někdy učenou dišputaci profesorů z Oxenfurtu či z Ban Ardu o víře? Zásadní a nikdy nekončící zdroj zábavy - a tohle může platit i pro vás. Rozhodně ale nechceme, abyste víru používali pro konflikty, které přesáhnou ono klábosení v hospodě.

Proto nechceme mít ve hře postavy, které “v nic nevěří” nebo “kterým je to jedno”. Vaše postava jistě někde vyrostla a nějaké náboženství ji utvářelo. I kdyby ne, je stále zvláštní, aby si vaše postava byla tak jistá sama sebou, že alespoň občas nevyhledá svatostánek svého boha (či bohů), aby s ním rozmlouvala nad krutostmi a strastmi světa. Modlitby, zpovědi a náboženské obřady tak ještě více dodají naší hře onu mystickou atmosféru. A to přesně chceme!

Takže… přemýšlejte. Jaká víra bude tou vaší? Melitelé, Staří bohové? Či něco jiného? Odpověď na tuhle otázku má vaše postava jistě už dlouho v srdci.

Zpět