Bitva o Sodden

Zpět

Ptáte se, proč táhnout do Strošovic a jakého že vítězství bylo před sedmnácti lety dosaženo? Kde jinde se dozvědět víc, než na Oxenfurtské univerzitě!

Vyprávění - Bitva o Sodden

Student možná dostal “chvalitebně”, ale až na ty počty popsal vše správně. Pro nás je ale důležitější samotná slavnost, Soddenská mystéria, která se ve Strošovicích a přilehlém okolí od té doby pořádají. Nutno podotknout, že tohle je věc, kterou jsme si do našeho příběhu naprosto vymysleli - tedy ty oslavy, Bitva o Sodden je pravá.

Soddenská mystéria jsou v našem příběhu velmi známou každoroční slavností, na kterou se sjíždějí lidé i nelidé z blízka i z dáli. Proč? Aby zakusili ono veselí, odpočali si od svých strastí… A snad zakusili i tajemno, které obklopuje Sodden od oné mocné bitvy. Jak bylo u zkoušky řečeno, odehrála se zde před sedmnácti lety velká bitva pozemních vojsk Nilfgaardu a Severu, kde hrdinství i krev tekly proudem. Nicméně dějiny tomu chtěly, aby větší slávu získal magický boj Nilfgaardských a Severních čarodějů. Opravdu došlo na mnohá úmrtí. Magické blesky či erupce magické energie, které navždy změnily krajinu i místní faunu a flóru jsou jen malou ukázkou. Stručně řečeno - kouzla zde seslaná byla opravdu mocná a byla zde použita plnou silou. To už s krajinou i jejími obyvateli něco udělá. Možná ne hned. Ale za pár let… kdo ví? Jako památka na padlé je okolí Strošovic poseto mnoha hroby či pietními místy - ať už připomínají čaroděje, železné pány či pěšáky. Každopádně ale bitvu vyhrál Sever a soddenští (a Strošovští) obyvatelé tento fakt mocně slaví - tancem, písněmi, slavnými trhy, kde může každý prodat cokoliv a sehnat věci nevídané. Mnoho lidí si také vypráví o jakési zkoušce odvahy a dospělosti, kterou je zde možno podstoupit. Nicméně ti, kteří se z ní vrátili...o ní nemluví.

Velkou slávou je pak každoroční šermířský turnaj jednotlivců. Vítězové jsou pak uznáváni jako velcí páni a to už v cca 15. století něco znamená.

Netřeba asi říkat, že místní kraj na takovýchto zábavách bohatne - všechny je třeba ubytovat, nasytit, každý si rád něco koupí, vyzkouší… Snad i to je důvod, proč tradice velí, aby ten, kdo chce zažít mystéria, pobyl na místě od začátku až do konce - ať už je zajímá jen trh, tance nebo třeba šerm. Nebo něco… úplně jiného a soddenská mystéria jsou pro ně jen vhodnou možností, jak se k jinak nedůvěřivým a nabroušeným místním dostat blíž. Mnozí si také rádi užijí slavnostního zahájení Soddenských mystérií, kdy úvodní slovo má místní vévoda, ctihodný pan Jonáš z Mariboru, který pro tuto příležitost nešetří dobrým jídlem či pitím. Pověrčiví lidé říkají, že pan Jonáš má k ruce ještě pečlivě vybrané kněžky, které celá mystéria zaštiťují po stránce náboženské. A samozřejmě i svou krásku z dálek, svou milovanou choť, vévodkyni a ctihodnou paní Geneviéve de Launfal.

Zpět