Rasy a láska

Zpět

Svět Zaklínače obývají mnohé rasy - ať už sem přišly po tajemné Konjunkci sfér, nebo tu byly ještě před touto událostí, která přinesla do světa magii, ale i stvůry a příšery. Zcela určitě nejpočetnější skupinu tvoří lidé, takoví, jaké je známe - mnoha podob, divošští i civilizovaní, z mnoha krajů, se svými malými problémy i velkými touhami… Nenašli byste království, kde by lidé netvořili majoritu.

Vyprávění - Láska a její vliv na dějiny světa

Vyprávění - Co víme o lásce? 

Dalšími rasami jsou pak elfové a trpaslíci. Jsou rozhodně v menšině a lidé ve světě Sapkowského jim to tu a tam nezapomínají připomínat. Elfové žijí delší život než lidé, pokud je ovšem neskolí nemoc nebo válka. Jinak se ale nijak neliší od lidí - nejsou rychlejší, chytřejší, nemají zvláštní talent na magii. A žijí v té samé špíně (či výjimečně ve stejném luxusu) jako lidé. Snad, snad se o nich vypráví, že jsou spanilejší… ale i to platí jen vzácně. Trpaslící jsou na tom podobně jako elfové - také jsou v menšině a také jsou občas vystaveni rasové nesnášenlivosti. Pravda, jsou robustnějších postav než lidé, ale není to nic, co by z nich dělalo cosi výjimečného. Mají pověst kovářských mistrů či zběhlých obchodníků, nicméně jejich talenty jsou stejně široké, jako ty lidské. Část z nich také mluví svérázným nářečím, které označují jako “hantec” (a Yarpen Zigrin je jeho hrdým mluvčím).

Dále, i když ještě méně početní, jsou zde půlčíci a gnómové. Půlčíci jsou zavalitějšího charakteru a gnómové zas o trochu drobnější, než trpaslíci. Přesto ale jejich talenty dokáží překvapit - jsou známy například rodiny půlčíků, které byly schopné ubránit se svým střeleckým uměním proti početnějším drancpartám - a bez jediné ztráty.

Někteří z nelidí volí pro svůj boj za svobodu zoufalé prostředky a přidávají se k Veverkám, neboli Scoia´tael, což jsou ozbrojené a zatraceně nebezpečné skupiny banditů a partyzánů. V minulých válkách stály tyto skupiny povětšinou na straně Nilfgaardského císařství, které jim nabízí lepší zacházení a mnohé z nich přijímá do řad důstojníků svých vojsk, z čehož plynou značné zisky a… žold je žold.

Dále jsou v úryvku zmíněny dryády z mystického lesa Brokilon. Jedná se především o ženy, které se napijí tajemných brokilonských vod a navždy se tak stanou ochránkyněmi lesa. Jedná se o prastaré společenství, které střeží svými luky a ostrými dýkami jeden z posledních velkých hvozdů tohoto světa, v čele s mýtickou královnou Eithné. Kdo překročí hranice jejich panství se zbraní v ruce, čeká ho jen smrt na hrotech ostrých šípů neviditelných strážkyň Brokilonu.


Tak si to shrňme: Nejvíce je lidí a my bychom rádi, aby to tak bylo i v naší hře - žádná z vypravěčských skupin by neměla mít více než dva zástupce takzvaných nelidí (tj. elfů, trpaslíků atd.) - pokud není řečeno jinak. Elfové i trpaslíci tvoří menšiny a stejně jako půlčíci a gnómové jsou vystavováni uštěpačným poznámkám či někdy otevřeným projevům… nevole. O tomhle se budeme ještě dále a hlouběji bavit. Nebojte se. Pravdou nicméně je, že do Zaklínačova světa tyhle poznámky a narážky patří (snad by někdo mluvil až o rasismu) a my se jim chceme ve hře věnovat. Opatrně, rozumně… ale vyřadit je nechceme. Přesto však toto téma bude ve hře především pro ty, kteří o to projeví zájem a s kterými se jasně dohodneme, jak toto téma nesnášenlivosti mezi rasami hrát - a především, jak ne… a jestli vůbec. Nicméně lidé, elfové, trpaslíci, gnómové i půlčíci jsou hratelné rasy.

O rasových problémech vám časem přineseme delší zprávu na vyjasnění a samozřejmě vás touto problematikou provedou naši vypravěči.

Zpět